Nordhordland Reiselivslag


Forside

Kart

Nordhordland Guide

Attraksjoner

Aktiviteter

Arrangement

Shopping & Souvenirs

Vandring

Båtliv / Fiske

Reisetips

Overnatting / Servering

Kommuner

Medlemsbedrifter

Kontakt oss

Om oss

Bildegalleri

Video fra Nordhordland

FAQ

LenkerNordhordland Reiselivslag
Postadresse:
Boks 108,
N - 5903 IsdalstøExplore Fjord Norway


Til Nordhordland fra Bergen

Fra Bergen kjører du E39 nordover mot Sognefjorden. Følg E39 via Åsane til Vågsbotn, og videre over Nordhordlandsbrua og du kommer til Knarvik, regionssenteret i Nordhordland.
FOTturer / fjellTUReRturtips i nordhordland 

Nordhordland byr på mange flotte muligher for fotturer og fjellturer i fantastisk ren og vakker natur!

 

TURKART I MASFJORDEN

Turkartet for Masfjorden og omegn dekker området fra Sognefjorden til Osterfjorden, mellom Gulen og Stølsheimen.

Kartet har 30 anbefalte turer, samt mange nye stier og ruter til inspirasjon. 

 

Stordalen ved inngangsporten til Stølsheimen

Stølsheimen er fjellområdet mellom Sognefjorden i nord og Bergensbanen i sør, og strekker seg fra havet i vest til Nærøyfjorden i øst. Det er et mektig og mangfoldig fjellandskap som rager opp over dype fjorder og avrundes som blågrått snaufjell i 1200-1300 meters høyde.
Et fantastisk flott turområde!
Les mer om fjellturer i Stordalen og Dyrkolbotn 

 

Håøy, i Meland
På Håøytoppen finner en rester etter forsvarsanlegg som var sentralt i den norske nøytralitetsvakten under den første verdskrigen. Håøy og Håøytoppen er et svært populært og mye brukt turmål. Fin badeplass, gode fortøyningsplasser, og for båtentusiaster er Håøy en perle! Lett kupert sti til Håøy, vei til toppen.

Bøkeskogen, i Lindås
 

På Vollom ved Seim ligger den nordligste viltvoksende Bøkeskogen i verden. Deler av Bøkeskogen er vernet naturreservat. Tilrettelagt, skiltet turvei (ca. 1,5 km),  og stiene rundt i skogen har god kvalitet. Badeplass. 

 

Vardetangen, i Austrheim 
Lett turløype gjennom fint kulturlandskap fram til det vestligste fastlandspunktet i Norge, Vardetangen. (ca. 3 km).
Les mer om Bilvandring i Nordhordland og fottur på Vardetangen

 

Steinalderstien, på Radøy 

En kulturhistorisk vandring i et område der det har bodd folk helt tilbake til eldre steinalder for 9000 – 10000 år siden. Fra Fosnstraumen kan du vandre på en historisk kultursti fram til kvernhusene i Hoplands-marka. Skiltene ved stien forteller om menneskene og deres livsgrunnlag i eldre og yngre steinalder Les mer om Bilvandring i Nordhordland og fotturen på Steinalderstien på Radøy 

 

Steinalderstien, i Austrheim 
Turløypa i Hoplandsmarka langs Fosnstraumen og søre delen av Hoplandsosen, er en kulturhistorisk sti i et område der menneskene har gått før oss helt tilbake til eldre steinalder for 9000 – 10000 år siden.Turen er skiltet, med orientering om buplasser i området og hvor gamle de er. Oppe på utsiktspunktet kan du se vide omkring, spesielt mot havet i nord, og i øst mot Masfjordfjella.

Les mer om Bilvandring i Nordhordland og fottur på Steinalderstien i Austrheim

 

Knarvik, i Lindås 
Bli med på tur rundt den fredelige idyllen, Kvassnesstemma.  Vannet har en liten ørretstamme som hobbyfiskerer kan prøve fiskelykken etter. Turen tar omlag 45 min, terrenget er relativt flatt, på gangvei eller grusa vei.
Les mer om Bilvandring i Nordhordland og fottur rundt Kvassnesstemma i Knarvik

 

Haukeland / Kjetland, i Masfjorden  
Gammal ferdselsvei fra 1500 tallet i et vakkert og kulturelt terreng, blant historiske garder og langs en av de beste sjøørretelvene i Hordaland. 
Les mer om Bilvandring i Nordhordland og fottur på den gamle ferdselveien i Masfjorden

 

 

Den Trondhjemske Postveg, i Lindås

Etter oppfordring fra kongen satte statthalder Hannibal Sehested i verk ordningen med fast postgang i Norge i 1647. Dette var bygynnelsen til postveiene, som først gikk langs de eldgamle ferdselsårene mellom landsdelene. I 1758 kom det en ny forordning og det ble stilt høyere krav til standarden på veiene. Deler av den Trondhjemske Postveg gjennom Lindås er tilrettelagt for fottur.
Les mer om den Trondhjemske Postveg, Lindås

 

 

Nordsjøløypa, på Fedje

Å vandre til fots i kystlandskapet er en opplevelse for sinn og skinn. Så langt ut mot havet at du kjenner den salte havbrisen og skumdrevet mot panna, eller så høyt opp mot åser og rinder at du ser ut over et mektig havpanorama - eller inn i lune fjorder, viker og sund med furukledde holmer og øyer, eller over den store strandflaten, der lyngrabbene og torvmyrene forteller om et stort kulturlandskap gjennom 5000 år - dette er Nordsjøløypa!
Les mer om Nordsjøløypa

Les mer om Nordsjøløypa på Fedje

 

turkart over Lindås og radøy
Lindås og Radøy kommuner har laget et flott turkartTurkartet leder deg fram til flotte naturopplevelser fra fjord til fjell, langs vassdrag og stier. 

 

turbøker i nordhordland 

Det er produsert flotte Turbøker for kommunene Meland, Lindås, Radøy, Austrheim og Masfjorden. Gode beskrivelser og bilder fra turene. 

 

Turspørsmål?

Kontakt Nordhordland Reiselivslag, tlf.: 56 35 16 01  info@visitNordhordland.no