Nordhordland Reiselivslag


Forside

Kart

Nordhordland Guide

Attraksjoner

Aktiviteter

Arrangement

Shopping & Souvenirs

Vandring

Båtliv / Fiske

Reisetips

Overnatting / Servering

Kommuner

Medlemsbedrifter

Kontakt oss

Om oss

Bildegalleri

Video fra Nordhordland

FAQ

LenkerNordhordland Reiselivslag
Postadresse:
Boks 108,
N - 5903 IsdalstøExplore Fjord Norway


Til Nordhordland fra Bergen

Fra Bergen kjører du E39 nordover mot Sognefjorden. Følg E39 via Åsane til Vågsbotn, og videre over Nordhordlandsbrua og du kommer til Knarvik, regionssenteret i Nordhordland.
KulturstierHåøy, i Meland 

Fra Håøy har en fantastisk utsikt over hele distriktet og fjordene. På Håøytoppen finner en rester etter forsvarsanlegg som var sentralt i den norske nøytralitetsvakten under den første verdskrigen. Håøy og Håøytoppen er et svært populært og mye brukt turmål. Fin badeplass, gode fortøyningsplasser, og for båtentusiaster er Håøy en perle!
Lett kupert sti til Håøy, vei til toppen.
Start på turen når kommer du fra Bergen:
Start ved Flatøy Ferdigbetong (Parkering) - rett før Hagelsundbrua i Knarvik.
Start på turen når kommer du fra Knarvik:
Start ved Flatøy Ferdigbetong (Parkering) - rett etter Hagelsundbrua i Knarvik. 
 

Bøkeskogen, i Lindås  
På Vollom ved Seim ligger den nordligste viltvoksende Bøkeskogen i verden. Deler av Bøkeskogen er vernet naturreservat. Tilrettelagt, skiltet turvei (ca. 1,5 km),  og stiene rundt i skogen har god kvalitet. Badeplass.
Veien til Bøkeskogen:
Kjør riksveg 57 Knarvik-Seim, følg skilting til Lyngheisenteret. Etter 15 km ca. kommer  du til Vollom. Parkering v/ badeplassen el. ved Bøkeskogen.

 

Vardetangen, i Austrheim  
Lett turløype gjennom fint kulturlandskap fram til det vestligste fastlandspunktet i Norge, Vardetangen.
(ca. 3 km).

Veien til Vardetangen:
Kjør Rv 57 Knarvik - Lindås - Mongstad - Fonnes.  Start turen ved den tidligere Snøggbåtkaien på Fonnes eller ved Ervik.

Les mer om Bilvandring i Nordhordland

 

Steinalderstien, på Radøy  
En kulturhistorisk vandring i et område der det har bodd folk helt tilbake til eldre steinalder for 9000 – 10000 år siden. Fra Fosnstraumen kan du vandre på en historisk kultursti fram til kvernhusene i Hoplands-marka. Skiltet ved stien forteller om menneskene og deres livsgrunnlag i eldre og yngre steinalder (4 km).
Veien til Radøy:
Kjør Rv 57 Knarvik -Isdalstø, ta av til Radøy på Rv 565. Turen starter like ved Rv 565 på Austrheimsiden av Fosnstraumbrua.

Les mer om Bilvandring i Nordhordland

 

Steinalderstien, i Austrheim 
Turløypen i Hoplandsmarka langs Fosnstraumen og søre delen av Hoplandsosen, er en kulturhistorisk sti i et område der mennesker har gått før oss helt tilbake til eldre steinalder for 9000 – 10000 år siden.Turen er skiltet, med orientering om boplasser i området og hvor gamle de er. Oppe på Utkikspunktet kan du se utover, spesielt mot havet i nord, og i øst mot Masfjordfjellene. Fosnstaumen bro ligger majestetisk midt i mot. Denne utsiktsplassen har nok vært mye brukt tilbake i tiden da boplassene lå utover langs neset.
Veien til Austrheim:
Kjør Rv 57 Knarvik-Isdalstø, ta av til Radøy på Rv 565. For å komme til utgangspunktet og parkering ved Straume kai, tar du av fra Rv 565 til venstre like før Fosnstraumbrua -når du kommer fra Sletta på Radøy.

Les mer om Bilvandring i Nordhordland

 

Knarvik, i Lindås  
Bli med på tur rundt den fredelige idyllen, Kvassnesstemma. Kvassnesstemma har et yrende fugleliv, spesielt i sommerhalvåret. Vannet har en liten ørretstamme som hobbyfiskere kan prøve fiskelykken etter. Turen tar ca 45 minutter, terrenget er relativt flatt, på gangvei eller gruset vei.
Start på turen: E 39 til Knarvik, parker ved Turistinformasjonen. Turen starter rett nedenfor Shell-stasjonen i Knarvik.

Les mer om Bilvandring i Nordhordland

 

Haukeland / Kjetland, i Masfjorden   
Gammel ferdselsvei fra 1500 tallet i et vakkert og kulturelt terreng, blant historiske garder og langs en av de beste sjøørret-elvene i Hordaland.
Start på turen: E 39 Knarvik - Masfjordtunnelen, følg gml.Rv.1 som er skiltet Haugsdal. Start fra Haukeland Gard eller Haukeland. (ca. 6 km, tur/retur)

Les mer om Bilvandring i Nordhordland

 

Den Trondhjemske Postveg, i Lindås  
Etter oppfordring fra kongen, satt stattholder Hannibal Sehested i verk ordningen med fast postgang i Norge i 1647. Dette var begynnelsen til postveiene, som først gikk langs de eldgamle ferdselsårene mellom landsdelene. I 1758 kom det en ny forordning og det ble stilt høyere krav til standarden på veiene. Nye veier ble bygget og de gamle ble utbedret. Deler av den Trondhjemske Postveg gjennom Lindås er tilrettelagt for fottur.
Start på turen: Rv 57 Knarvik-Seim-Hundvin. Skiltet fra Hundvin (parkering v/ butikken eller kirken) til Skodvin (Vågseidet). Lett terreng (ca. 6 km).
Les mer om den Trondhjemske Postveg, Lindås

 

Nordsjøløypa, på Fedje  
Å vandre til fots i kystlandskapet er en opplevelse for sjel og sinn. Så langt ut mot havet at du kjenner den salte havbrisen og skumdrevet mot pannen, eller så høyt opp mot åser og rinder at du ser ut over et mektig havpanorama - eller inn i lune fjorder, viker og sund med furukledde holmer og øyer, eller over den store strandflaten, der lyngrabbene og torvmyrene forteller om et stort kulturlandskap gjennom 5000 år - dette er Nordsjøløypa!
Veien til Fedje: Rv 57-565-568 Knarvik-Lindås-Mongstad-Austrheim-Sævrøy. M/S Fedjefjord tar deg over fjorden til Fedje. Les mer om Nordsjøløypa på Fedje